Värdegrund

2020

.Sangre Chilena FC

Vår värdegrund och ledstjärnor

Sangre Chilena FC Stilen - vår värdegrund

SYFTE

Att vara medlem i Sangre Chilena FC är både en ära och ett ansvar. Spelarnas, tränarnas samt vårdnadshavarnas ansvar blir att alltid representera föreningen genom att agera enligt Sangre Chilena FC Stilen. Vi förutsätter därför att verksamma inom Sangre Chilena FC uppträder som ambassadörer för föreningen i andra sammanhang samt i sina respektive klubbtillhörigheter.

Syftet med detta är att säkerställa:

 • att alla medlemmar har kunskap om värdegrunden som klubben står för.
 • att alla medlemmar har samma definition av värdegrunden.
 • att värdegrunden blir en aktiv del av den vardagliga verksamheten, genom att alla förbinder sig att leva upp till denna strävan.

SANGRE CHILENA FC STILEN

 • Sangre Chilena FC Stilen är ett begrepp, som omfattar alla medlemmar som är verksamma inom Sangre Chilena FC. Detta gäller därför för spelare, tränare, ledare, vårdnadsvhavares, styrelse- och utskottsledamöter samt övriga funktionärer som tillhör Sangre Chilena FC.
 • Sangre Chilena FC Stilen visar Sangre Chilena FCs värderingar och hur man ska uppträda på fotbollsplanen och i andra sammanhang.
 • Sangre Chilena FC Stilen bygger på klubbens uppfattning om vad som karakteriserar en medlem i Sangre Chilena FC enligt ledstjärnorna som finns.

LEDORD

Fuerza, Garra, Aguante y Sudor - Chileno de Corzón! Översatt: Kraft, Styrka, ork och svett - Stolt Chilenare!

LEDSTJÄRNOR

Sangre Chilena FC har tagit fram fem ledstjärnor för att visa vad det innebär att vara en SCH:are.

 • Som SCH:are agerar man alltid enligt våra ledord ''Fuerza, Garra, Aguante y Sudor - Chileno de Corzón!''.
 • Som SCH:are gör man alltid sitt bästa oavsett om man befinner sig på en fotbollsplan eller inte. Man stöttar även sina medspelare i sitt egna lag och spelare i andra SCH lag. Detta tror vi bidrar med utveckling, gemenskap och gläjde, dvs framgång.
 • Som SCH:are respekterar man medspelare, tränare, ledare, vårdnadshavare, motståndare och domare oavsett ålder, kön, nationalitet, etnicitet, kultur, religion, sexuell läggning, fysiskt förmåga eller psykisk förmåga.
 • Som SCH:are tar man avstånd mot våld, kränkningar, mobbing, rasism, alkohol, droger eller doping.
 • Som SCH:are följer man alltid reglerna.

REGLER

Att vara del av våra spelartrupper innebär inte bara att man ska vara sportligt duktigt, man ska också följa dem uppföranderegler som klubben och laget har satt upp. Här är de regler som gäller hos våra spelartrupper, vilka beskrivs av Sangre Chilena FCs stil.

"NOLLTOLERANS" MOT MOBBNING INOM LAGET/FÖRENINGEN

Vi respekterar varandra och försöker vara goda lag- och klubbkamrater på och utanför planen. Detta innebär att vi "nolltolerans" mot mobbning och mot att tala illa om andra lag- och klubbkamrater bakom deras rygg. (Se utförligare text avseende klubbens regler kring mobbning i bilaga 1)

VI FRÄMJAR OLIKHET

Vi är medvetna om att alla människor är unika och därför främjar vi olikhet.

 • Vi tar avstånd från alla former av rasism, främlingsfientlighet och diskriminering.
 • Vi diskriminerar ingen för vilken ålder, kön, nationalitet, etnicitet, kultur, religion, sexuell läggning, fysisk och psykisk förmåga.

RESPEKT MOT ANDRA SPELARE

Vi ska visa respekt mot andra spelare, både i vår förening och i andra föreningar. Vi skryter aldrig med egna eller lagets prestationer och vi nedvärderar aldrig andra lag och spelare.

 • Att visa respekt innebär att man inte säger något nedvärderade om andra lag eller andra spelare som inte tillhör vår förening.
 • Att skryta innebär att man berättar för någon annan hur bra laget eller man själv är med syftet att imponera på någon. Det kan lätt misstolkas till att man vill visa säg bättre. I Sangre Chilena FC visar vi på planen att vi är bra på fotboll, aldrig utanför den. Det är naturligtvis tillåtet att svara frågor om föreningen och laget, men viktigt att göra det utan skryt. VI är ödmjuka och respektfulla.

INGA GROVA SVORDOMAR

Vi accepterar inga grova svordomar eller könsord mot medspelare, motståndare, domare, åskådare eller andra kring fotbollsplanen.

 • Inom SvFF:s riktlinjer tillämpas s.k. "Nolltolerans" mot grova svordomar eller om man skriker ut könsord eller andra kränkande ord. Det samma gäller för hot mot medspelare, motspelare, domare och publik. De som svär på planen får då grov utvisning och är automatiskt avstängda minst en match.
 • Exempel på saker man inte får säga eller göra är:
 • Att skrika ut könsord eller att använda könsord mot spelare, tränare, ledare, domare eller publik.
 • Att använda nedvärderade ord mot spelare, tränare, ledare, domare eller publik.
 • Att använda svordomar riktade mot spelare, tränare, ledare, domare eller publik.
 • Att uppenbart använda smädelser (elaka ord) riktade mot spelare, tränare, ledare, domare eller publik.

• Dessa regler gäller även utanför planen.

RESPEKT FÖR DOMARENS BESLUT

På planen respekterar vi domarens beslut och kritiserar inte domslut efteråt. Den ende som tillåts ha en diskussion med domaren är tränaren.

 • Domaren bestämmer på plan och därför tjänar vi inget som lag på att kritisera tagna beslut, även fast man tycker att domaren dömt fel.
 • Ibland kan det finnas ordningsfrågor som man måste fråga domaren om. Dessa ordningsfrågor tar endast tränaren hand om. Om man som spelare vill få något framfört till domaren, tar man det med tränaren som för det vidare till domaren.

TUFFT MEN INTE FULT

På planen spelar vi en tuff och fysisk fotboll men vi spelar aldrig fult.

 • Det innebär att vi är modiga och går in i närkamper även om vi själva riskerar att få en smäll. Vi tacklas inte bakifrån, ger inte efterslängar och försöker inte medvetet göra illa motståndare.
 • Skillnaden mellan tufft och fult spel är ofta just detta: att man själv måste våga och riskera att få en smäll.

VI LYSSNAR PÅ TRÄNARNA OCH LEDARNA

Vi lyssnar alltid på våra tränare och på våra lagledare.

 • Tränarna och lagledarna respekterar spelarna genom att lägga ner mycket tid och kraft för att ge spelare förutsättningar att få en rolig, utvecklande och lärorik fotbollsutbildning. Därför är det viktigt att man som spelare visar respekt tillbaka genom att lyssna på tränarnas och ledarnas instruktioner och tankar.

VI STÖTTAR VARANDRA

På planen stöttar vi varandra genom att uppmuntra, berömma och mana på varandra.

 • Att spela fotboll medför en massa beslutstagande. Med bra och mindre bra beslut utvecklas vi som fotbollsspelare och människor. Utför en spelare ett mindre bra beslut, uppmuntrar vi spelaren att göra bättre nästa gång.
 • Alla vill göra sitt bästa på planen och ingen spelare vill misslyckas. Vi stöttar våra medspelare vid misslyckande för att kunna tillsammans lyckas.
 • Våga ställa krav till medspelare med en god och bestämd ton. Tar en spelare inte jobbet har man all rätt att ställa krav på den.

ANSVAR FÖR LAGETS MATERIAL

Vi tar ansvar för lagets material och försöker hålla ordning och reda i vårt material inför träningar, matcher och cuper. Viktigt att alla hjälps åt med detta.

 • Vi tar tillsammans hand om lagets material i alla sammanhang.
 • Vi tar ansvar för eget material såsom tränings- och resväskan samt träningskläderna, matchkläderna, fritidskläderna och värdesakerna.

ANSVARAR FÖR VÅR EGEN KROPP

Vi tar ansvar för vår egen kropp, vi ska äta rätt och sova ordentligt inför en match eller turnering. Om vi inte gör det blir hela laget lidande.

 • Vi ansvarar för att vara utvilade och ha tillräckligt med energi för att spela så bra som möjligt. Tar man inte ansvaret drabbas hela laget.
 • Vi ansvarar för att äta ordentlig middag och dricka ordentligt med vatten dagen innan match, samt att äta 2-4 timmar innan match.
 • "Rätt mat" ska vara kolhydratbaserad (200-300 g), ge tillräckligt med vätska, bestå av lågt till medelhögt proteininnehåll, och inte innehålla så mycket fibrer eller fett. Man ska vara försiktig med höga mängder salt och socker.
 • Undvik "snabba kolhydrater" som godis, kakor, bullar, vitt bröd, cornflakes m.m. före match. Snabba kolhydrater innehåller lite bränsle och används upp väldigt snabbt. Det gör att du blir snabbt pigg men också att du snabbt blir hungrig och energilös igen.
 • Rekommenderat är att man sover 8-10 timmar per dag. Sover man längre, riskerar man att bli seg i kroppen. Viktigt att man sover i god tid, annars blir risken stor att man missar sin insomningsfas och till följd får det svårt att somna.

ÅTGÄRDSPLAN

I de fall där spelare, tränare, ledare eller vårdnadshavare inte följer vår värdegrund har Sangre Chilena FC följande policy:

SPELARE

Spelare kan visas av planen eller skickas hem från match eller träning av ansvarig tränare eller ledare om spelaren anses ha brutit mot klubbens värdegrund. Detta informeras sedan till vårdnadshavare.

VÅRDNADSHAVARE

Vårdnadshavare kan avisas från match och träning av ansvarig tränare och ledare om vårdnadshavare anses brutit mot klubbens värdegrund. Detta sker med en god dialog mellan ansvarig tränare och ledare tillsammans med vårdnadshavaren.

KONSEKVENSÅTGÄRDER

SPELARE

Ifall spelaren brutit mot värdegrunden kan ansvariga tränare och ledare besluta att träffa spelaren i hopp för att ändra spelarens beteende. Ifall spelaren inte ändrar beteende efter överenskommelse med ansvariga tränare och ledare tas ärendet vidare med sportchef och där riskerar spelaren att bli avstängd från träningar, matcher, cuper eller träningsläger. Sker ingen förbättring efter kontakt med sportchef får man en skriftlig varning, som ses som en sista chans. Om inga förbättringar sker trots varning, kan spelare uteslutas ur föreningen.

VÅRDNADSHAVARE

Ifall vårdnadshavare brutit mot värdegrunden kan ansvariga tränare och ledare besluta att träffa vårdnadshavaren i hopp för att ändra vårdnadshavarens beteende. Ifall vårdnadshavaren inte ändrar beteende efter överenskommelse med ansvariga tränare och ledare tas ärendet vidare med sportchef och där riskerar vårdnadshavaren att bli avstängd från närvarande under verksamheten, detta under en tidsbestämd period. Sker ingen förbättring efter kontakt med sportchef får man en skriftlig varning, som ses som en sista chans. Om inga förbättringar sker trots varning, kan vårdnadshavare stängas av från alla aktiviteter som rör laget.

BILAGA 2

Sangre Chilenas FC:s allmänna regler kring mobbning

Kränkande särbehandling och mobbning

Sangre Chilena FC tar aktivt avstånd från alla former av kränkande särbehandling, kränkningar och mobbing (sammanfattas med begreppet mobbing nedan). Föreningens verksamhet lyder under Barnkonventionen, vilket bland annat betyder att klubben (och därmed dess ledare och tränare) ska verka för att skapa en kamratlig, trygg och utvecklande miljö för alla. Enkelt uttryckt så är föreningen skyldig att agera i enlighet med barnkonventionen vid till exempel mobbing inom verksamheten. Eftersom mobbing tar nya former och finner nya vägar (sociala mediers utveckling) är det viktigt för Sangre Chilena FC att jobba med nätverk och samarbeten som sträcker sig utanför klubben.

Skyldigheter ledare, tränare och lagkamrater

Mobbing är ibland svår att uppfatta eftersom det egentligen bara är den utsatte som kan svara på om det handlar om "en hård men vänskaplig jargong" eller om personen faktiskt blir kränkt. Det finns många försvårande omständigheter kring mobbing på det känslomässiga planet, som tolkas olika av olika personer. Dessutom kan detta pågå undanskymt i olika sociala medier, som inte finns tillgängliga för vuxenvärlden.

Det är därför allas ansvar att se till att mobbing upptäcks (spelare, vårdnadshavare, ledare, tränare). Vad som menas med mobbing utgår alltid ifrån den som är utsatt. Ingen annan kan och får avgöra/tolka situationen.

Mot bakgrund av ovan är det därför alla spelare och vårdnadshavarnas skyldighet att, om mobbing misstänks, meddela lagledningen om detta, som i sin tur säkerställer att rutinerna verkställs (se "Handlingsplan" nedan). Ledare och tränare har alltid skyldigheten att, om spelare/vårdnadshavare rapporterar misstänkt mobbing, att följa de rutiner som beskrivs under "Handlingsplan" nedan:

 • Sangre Chilenas FCs ståndpunkt när det gäller skyldigheten att meddela mobbing är att all form av passivitet (att inte meddela mobbing, att negligera den utsattes känsla kring mobbing eller liknande) så som att var medskyldig till mobbingen.

I känsliga fall har alla (spelare, ledare, tränare, domare och så vidare) i och runt klubben möjligheten att konfrontera sin situation med hjälp av styrelsen.

Exempel på mobbingsituationer, som ska rapporteras in

Alla i klubben kan utsättas för mobbing och för att visa på detta har några exempel tagits fram för att belysa detta.

Publicering av bilder och/eller att "göra sig rolig över någon annan" via sociala medier

Som avsändare av detta kan man inte sätta sig in i hur den utsatte känner inför detta - det avsändaren tycker är ett oskyldigt skämt kan uppfattas direkt kränkande av den utsatte. För att inte riskera att kränka någon klubbkamrat förväntas

Alla former av att "klanka ned" på någons fotbollsutövande på träning och i match är mobbing!

Endast lagets tränare utbildar spelarna och framför kritik och beröm (med betoning på det sistnämnda - se nedan). Som spelare kan man ställa krav på varandra i match, men det ska ske på ett sakligt och konstruktivt sätt och aldrig som personangrepp och/eller med en nedlåtande ton. På samma sätt anser klubben att det är kränkande att från läktaren klanka ned på enskilda spelare (egna och motståndare) och deras individuella prestationer.

Alla får se ut hur dem vill och alla har rätt att vara annorlunda!

Alla former av utåtagerande som syftar till en individs sätt att klä sig, intressen, härkomst, sexuell läggning och så vidare är oacceptabelt så väl inom som utanför klubbens verksamhet. Man behöver inte vara kompis med alla, men man ska respektera alla.

Gadda ihop sig mot tränare och ledare i föräldragrupper

Tyvärr är Sangre Chilena FC inte förskonade från vuxenmobbning. Ibland förekommer grupperingar av vårdnadshavare, som emotsätter sig ledare i föreningen genom att "gadda ihop sig" och gemensamt driva frågor där de inte håller med eller där de helt enkelt vill byta ut någon. Sådant agerande är djupt kränkande för den utsatte och är oacceptabelt. Alla frågor som rör missnöje med en ledares/tränares agerande och eventuella tillkortakommanden ska alltid lyftas med sportchef. Sportchef värderar synpunkterna och agerar (eller inte).

Att stötta lag-/klubbkompisar är en aktiv handling och en skyldighet!

Vi är alla olika och har olika lätt att komma in i laget/gruppen. En del har lätt för sig socialt medan andra lätt känner sig otrygga eller blyga med människor man inte känner väl. Det vilar ett stort ansvar på alla vuxna i föreningen att skapa ett sådant klimat i laget att alla kan/vågar synas. På samma sätt är det ledarnas ansvar att ha ett öppet och välkomnande

förhållningssätt mot andra ledare/lag i klubben och utanför klubben.

Det är såväl ledarnas som lagkamraternas skyldighet att stötta och inkludera så att ingen känner sig utanför/otrygg.

Mobbing, förebyggande arbete

Att förebygga mobbing är svårt eftersom den är svår att förutse vart den kommer att dyka upp. Problematiken varierar dessutom med spelarnas ålder.

En viktig del i ledarnas roll är att motverka hård jargong i sina lag, som annars har en tendens att eskalera och skapa negativ stämning i lagen. Hittar laget en "bra ton" minskar risken avsevärt att någon blir kränkt. En motsägelsefull sanning är att i lag med stark sammanhållning blir jargongen ofta hårdare - bara för att alla känner varandra väl betyder det inte att vissa kan uppleva sig kränkta ändå.

Bygger man vidare på en bra ton i laget kan budskapet från lagledningen vara att samma goda ton också ska gälla på sociala medier. Lite förenklat kan man säga "att det man skriver på sociala medier ska man också kunna säga direkt till personen". En bra regel i laget är att man aldrig publicerar en bild på en lagkamrat utan att först fråga om det är okej.

För att skapa förståelse för komplexiteten kring mobbing rekommenderar föreningen att man tar upp frågan på ett vårdnadshavar-/spelarmöte där laget skapar "regler" för hur spelare och/eller vårdnadshavare ska agera om en situation uppstår, vad som är okej och inte, vilken jargong/ton som ska gälla i laget samt vad som gäller för sociala medier, som till exempel hur man ska agera bilder.

Spelarnas uppträdande

Ovan behandlas agerandet mellan spelarna i laget, men lika viktigt är spelarnas agerande mot andra klubbkamrater, mot ledare i laget och i andra lag, domare och så vidare. Föreningen förväntar sig att alla spelare känner till och följer klubbens värdegrunder, som beskriv i avsnittet ovan.

Handlingsplan

Handlingsplanen är allmänt formulerad och bedömningar och sanktioner påverkas naturligt vis av spelarens ålder.

Allmänt

Handlingsplanen för varje situation är unik. Dessutom kan det ibland omfatta grupper av personer varför planen måste spegla det. Gemensamt för alla uppkomna fall är att de alltid ska rapporteras till sportchef, som har som ansvar för att dokumentera vad som uppstår i syfte att "lära för framtiden" och för att kunna anpassa det förebyggande arbetet i föreningen i stort. Nedan är beskrivet i allmänna ordalag ramarna för hur klubben agerar:

Enskilt samtal

Initialt sköts problematiken i laget genom ett individuellt samtal mellan spelare och ledare. På sådana samtal ska vårdnadshavarna till spelaren alltid medverka (spelare yngre än 18 år). Samtalet ska sträva efter att man tillsammans kommer överens om hur liknande problem ska undvikas i framtiden. Vad som har hänt, vilka som är inblandade samt vad handlingsplanen innehåller ska rapporteras till klubbchefen. Vid allvarligare incidenter samt vid alla fall av mobbing ska klubbchefen och/eller sportchefen medverka vid samtalet. I det senare fallet ska en handlingsplan utarbetas i samarbete med sportchef.

Åtgärder

När det gäller träning/match/cup har alla tränare, som akut åtgärd, rätt att avvisa spelare som inte sköter sig. Är spelaren yngre än 14 år får detta inte ske utan att samtidigt meddela vårdnadshavarna så att de kan hämta eller möta spelare på väg hem (på cup kan det bli fråga om att boka en hemresa från en annan stad eller liknande). I samtliga fall ska vårdnadshavarna meddelas om händelsen. Problemet hanteras med hjälp av enskilt samtal enligt ovan.